• Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku, wyliczenie kwoty podatku do zapłaty lub zwrotu oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT,

 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,

 • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

 

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,

 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,

 • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),

 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach.

 

Agencja reklamowa Dekortino