• Prowadzenie ksiąg handlowych;

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;

 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od prowadzonej działalności;

 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych;

 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku, określenie kwoty podatku do zapłaty lub zwrotu oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT;

 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie;

 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym dla osób prawnych.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Opracowanie zakładowego planu kont;

 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;

 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów;

 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych;

 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,

 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych;

 • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych, w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);

 • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji;

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach;

 • Wszelkie inne czynności określone w umowie.

 

Agencja reklamowa Dekortino