1. Sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, np. umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp. 
2. Sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminu ZFŚS .
3. Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe.
4. Sporządzanie przelewów na rzecz instytucji publiczno prawnych. 

Agencja reklamowa Dekortino