Ceny usług oferowanych przez biuro ustalane są indywidyualnie z każdym Klientem.

Przyjęta stawka rozliczeniowa za usługi uzależniona jest między innymi od:

  • formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz sposobu opodatkowania,

  • rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

  • sposobu prowadzenia ewidencji księgowej,

  • bycia płatnikiem podatku VAT,

  • liczby dokumentów,

  • liczby pracowników,

  • liczby środków trwałych i wyposażenia.

Ostateczny koszt usługi ustalany jest przed podpisaniem umowy.

Sporządzamy również kalkulację usługi dla klientów, którzy wystąpią z takim wnioskiem.

Szacunkowe wyliczenie wybranych usług przedstawia poniższa tabela.

Karta podatkowa

80 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

od 70,00 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych + VAT

od 90 zł

Księga i przychodów i rozchodów (do 30 dokumentów)

100,00 zł

Księga i przychodów i rozchodów + VAT (do 30 dokumentów)

120 zł

Pełna księgowość (do 30 dokumentów)

300 zł

Kadry i płace

od 15 zł / osobę

Zamknięcie roku

opłata za 1 m-c

Opracowanie planu kont

od 200 zł

Opracowanie polityki rachunkowości

od 300 zł

Biznes plan

od 200 zł

Przygotowanie sprawozdania zarządu

od 250 zł

Przygotowanie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników

od 250 zł

Rozliczenie roczne PIT osoby fizycznej

od 20 zł

Rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane

od 50 zł

Wszystkie ceny są cenami netto

 

Zgodnie z art. 66§1 KC powyższe zestawienie nie jest ofertą, a jedynie szacunkowym wyliczeniem kosztów współpracy z biurem.

Agencja reklamowa Dekortino